top of page

LUMIA-konserterna bestod av sju  musikstycken där alla hade ett visuellt koncept kopplat till sig. Nedan kan du se bilder från konserterna samt videos av varje stycke med en förklaring av den konstnärliga idén bakom.

1. Intro

Detta stycke introducerade publiken till den audiovisuella scenografin och till själva konserten. En ouvertyr där musikaliska lager adderas samtidigt som visuella element läggs till. Vibrafonen tar här en central roll och börjar hela konserten.

2. Nissan Delta

I denna New Orleans-inspirerade låt tar trumpeten (Adam Sass) en central roll och styr volymkänsliga grafiska mönster på skärmarna.

3. Gamla Stan

"Gamla Stan" är skriven med inspiration från dåtidens Halmstad. En nostalgiklingande swingmelodi som gestaltas visuellt av videoklipp från 50/60-talets Halmstad. Över filmerna ligger ljudreaktiva filter som blir mer och mer framträdande genom låtens gång. Videomaterialet är hämtat från projektet "8 mm Halmstad" av Stefan Petzén och Johan Rosenlind.

4. Lines & Waves

Ett solostycke på saxofon skrivet och framfört av Per Thornberg. Här visuellt gestaltat av linjer och vågformer som interaegar med hans saxofon.

5. Ham Long

Skriven under Tomas vistelse i Hanoi, Vietnam och inspirerad av stadens jazzscen så framförs här låten "Ham Long" i en ny tappning. Låten satt under konserten ihop med Lines & Waves och visellt så utvecklas idén med ljudreaktiva våg- och linjemönster. Låtens namn är taget från gatan där Tomas bodde under sin tid på Vietnam National Academy of Music.

6. Oket

"Oket" är skrivet kring en historia om en bonde som långsamt plöjer sitt fält med hjälp av två oxar. När en av oxarna dör blir bonden tvungen att skaffa häst, vilket resulterar i en mycket snabbare process. För snabb för bonden som då väljer att pensionera sig. Historien har, som en anekdot kring tid och stress, inspirerat musiken och gestaltas visuellt av konstanimationer skapad av en AI (Artificiell Intelligens). AI:n har använt verk av Joseph Frank och John Bauer som grund för den konstnärliga stilen. För att ytterligare förstärka kopplingen till tid som styr gitarrens volym hur snabbt animationerna spelas upp.

7. The Bolmen Express

Fram till 1966 så gick ångloken på bolmenbanan. Från Halmstad till Bolmen. Den gamla stationsbyggnaden finns kvar i Halmstad och bolmenbanan är numera cykelbana. Tanken på det bolmande ångloket som ringlar sig fram genom Hallands inland har inspirerat denna låten. Återigen används AI-genererad konst för att visuellt gestalta en resa genom Hallands skogar. John Bauer har även här använts som referens, vilket bidrar till att göra gestaltningen mer sagolik. Stycket börjar med en soloimprovisation av Malte Zeberg (kontrabas) som samspelar med rökanimationer på skärmarna.

bottom of page